TagBógciękocha

Jezus w centrum mojego życia

Zbawienie jest z łaski i o tym każdy wie. Jakież znane są Słowa listu do Efezjan mówiące łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie da się wejść do Nieba, polegając na swoich uczynkach. Ale jak często my, chrześcijanie, zapominamy o prawdziwym znaczeniu tego wersetu. Przyjmujemy, że nie zasługujemy na zbawienie, powierzamy swoje życie Jezusowi, a potem co? A potem staramy się coś robić. Staramy się nie kłamać czy nie przeklinać. Staramy się być […]

Continue Reading