Idealny/a ja

received_1079132115540327
Dzisiaj może być trochę ciężko, ale musi. Temat nie przyszedł sam z siebie, ale jest wynikiem pewnej rozmowy.

Przychodząc do kościoła, gdzie znajdują się dzieci Boże, nasi bracia i siostry w Chrystusie, ma się wrażenie, że wszyscy są idealni, posłuszni Bożemu Słowu, radośni, uprzejmi, skorzy do słuchania, prawdziwie uwielbiający, modlący się na głos itepe. I być może tak właśnie jest, może jest się takim na co dzień. Jednak nadchodzą takie dni, kiedy chrześcijanie upadają.

Byłam na wielu spotkaniach i wiem, że nie opowiada się publicznie, co złego zrobiło się w danym tygodniu. Raczej mówi się świadectwa, co ktoś przeżył z Bogiem, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. I to jest dobre, budujące. Jednakże Pan Jezus mówi, abyśmy swoje grzechy wyznawali jedni drugim* (już o tym pisałam). Często może to być bardzo ciężkie. Zwłaszcza, że poprzez takie wyznanie, ludzie patrzyliby na nas inaczej, przez pryzmat danego grzechu.** I nie mam na myśli opowiadania publicznie o swoich niepowodzeniach. Od tego ma się przyjaciół, aby mówić im, nawet często, o swoich problemach. I modlić się- razem, bo Bóg uwalnia. Tylko co przez to chcę przekazać? By nie bać się podejść do kogoś i powiedzieć, że ma się z czymś problem. Ale również, aby jako słuchacz nie patrzeć później na daną osobę, przez pryzmat danego grzechu***, choć niestety taką mamy tendencję.

________________________________
*Jak.5,16.

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
** 1 Sam. 16,7b. 

Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.
***Mat. 7,1-5 oraz ew. Jana 8,7.11b.

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

[Jezus] rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.

Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

2 thoughts on “Idealny/a ja

  1. A ja odważę się napisać, że czasem to nasze “idealne” chrześcijaństwo sprawia, że nieidealni chrześcijanie czują się po prostu gorsi, bo wydaje im się, że tylko oni upadają.. Miejmy odwagę przyznać się do błędu i miłość, by wybaczać innym ich upadki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *