Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Klaudię Białończyk, prowadzącą stronę internetową działającą pod adresem www.claudiemonique.com, dla celów marketingowych i handlowych obejmujących realizację usługi newsletter. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam nadto, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Polityce Prywatności i Plików Cookies, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich danych i prawie ich poprawiania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *